075- 6318540

Privacybeleid

Sitebeleid (Privacy, Cookie en Disclaimer)

Privacy, Cookie en Disclaimer worden beschreven in één document (huidige)
Laatst bijgewerkt: mei 17, 2022

Dit Privacy-,Cookiebeleid en disclaimer beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de Service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is gemaakt met behulp van de Privacy Policy Template.

Interpretatie en definities


Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities
Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Company (aangeduid als “het Stichting”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar Stichting de Noorddam.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten onder de vele toepassingen ervan.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Service verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Stichting verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Stichting om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Stichting te leveren, om diensten uit te voeren met betrekking tot de Service of om het Stichting te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijzen naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Stichting de Noorddam, toegankelijk vanuit http://deNoorddam.nl

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het Stichting, of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens


Persoonsgegevens
Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Gebruiksgegevens

Geboortedatum

Telefoonnummer

AdresGebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service bezoekt via of via een mobiel apparaat, kunnen We automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u de Service bezoekt via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies
We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnieken die worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen het volgende omvatten:

Cookies of browsercookies.  Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdragen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken.
Flash-cookies.  Bepaalde functies van onze Service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die welke worden gebruikt voor browser cookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokaal gedeelde objecten wijzigen?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_loca l_shared_objects_
Webbakens.  Bepaalde secties van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Stichting bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).
Cookies kunnen “Permanente” of “Sessie” Cookies zijn. Permanente Cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies: Cookies van PrivacyPolicies Generator.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële cookies

Type: Sessie cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn bedoeld om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u die diensten te bieden.

Cookiebeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, gaat u naar ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonsgegevens
De Stichting de Noorddam kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt, kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.

Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of reasonable voor de implementatie ervan.

Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor Stichtingsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of transfer van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een going concern of als onderdeel van faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door Ons worden bewaard over onze Servicegebruikers behoren tot de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

Met dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
Voor Stichtingsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van Stichtingsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van ons Stichting aan een ander Stichting.
Met gelieerde ondernemingen: We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen omvatten ons moederStichting en alle eventuele andere dochterstichtingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gezamenlijke controle met ons staan.
Met zakenpartners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten openbaar worden verspreid.
Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel openbaar maken met uw toestemming.


Bewaring van uw persoonsgegevens
De Stichting bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het Stichting bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele ruimtes van de Stichting en in andere gevallen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de gegevensbeschermende wetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Het Stichting zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw data veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens


Zakelijke transacties
Als de Stichting betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan de Stichting verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
De Stichting kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

* Voldoen aan een wettelijke verplichting
* De rechten of eigendommen van de Stichting te beschermen en te verdedigen
* Voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de Dienst
* De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
* Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid
* Beveiliging van uw persoonsgegevens
* De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen
Onze Service richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust zijn dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites
Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via een prominente kennisgeving op Onze Dienstbaarheid, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Er kunnen rechten rusten of ingesloten inhoud. De eigenaar van de rechten wordt waar mogelijk getoond op deze website.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site. Ook als je geen account hebt worden er cookies bijgehouden.

Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn in wat wij doen en duidelijk te zijn in waar wij ingesloten materiaal of welk materiaal dan ook vandaan halen en of wij verdienen aan jouw klikken. Mocht je plekken tegen komen op de site waar wij niet transparant zijn of ons mogelijk niet aan de wettelijke richtlijnen houden neem contact met ons op en we wij zullen dit zo snel mogelijk aanpassen of rechtzetten.

Affiliatie verklaring
Stichting de Noorddam maakt gebruik van affiliatie partners.

Wij gebruiken affiliatie links
Dat betekent dat als jij op een link op deze website klikt, wij mogelijk een commissie van één van onze affiliatie partner ontvangen. Dit wordt ook wel affiliatie marketing genoemd.

Door middel van affiliatie marketing kunnen wij ervoor zorgen dat deze website in de lucht blijft en de kosten voor die gemaakt worden voor het onderhouden van deze site acceptabel blijven. En ook kunnen wij deze bijdrages gebruiken voor het onderhouden van ons dorpshuis. Wij hebben geen winstoogmerk maar, worden wel geacht te voldoen aan betaalverplichtingen voor het onderhouden van services en diensten. En door gebruik te maken van de links kun jij eenvoudig informatie over partners inwinnen. Bedankt voor het gebruiken van de affiliatie links.

Wij passen onze beoordelingen en reviews niet aan op basis van affiliatie partners. Wij streven er naar om een onafhankelijk te blijven.

Affiliatie cookies en privacy
Door op een link te klikken kan er een cookie gebruikt worden. Deze cookie onthoud dat jij via onze website naar een andere webshop bent gegaan. Hoe wij met cookie gegevens omgaan lees je in ons cookie beleid.

Herkenbaarheid affiliatie
Waar mogelijk zullen wij op de site duidelijk kenbaar maken dat u naar een andere partij wordt verwezen als u op de link klik. 


Gebruik van cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze affiliatie partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Wij maken gebruik van services van Google voor advertenties en gebruiksanalyses. Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt vind je op de website van Google.

Wij maken gebruik van services van ……  voor advertenties en gebruiksanalyses. Meer informatie over hoe ……………… gegevens gebruikt vind je op de website van …….

Wij maken gebruik van services van ……  voor advertenties en gebruiksanalyses. Meer informatie over hoe ……………… gegevens gebruikt vind je op de website van …….

Wij maken gebruik van services van ……  voor advertenties en gebruiksanalyses. Meer informatie over hoe ……………… gegevens gebruikt vind je op de website van …….

Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn in wat wij doen met gegevens en of wij verdienen aan jouw klikken. Mocht je plekken tegen komen op de site waar wij niet transparant zijn of ons mogelijk niet aan de wettelijke richtlijnen houden neem contact met ons op en we wij zullen dit zo snel mogelijk aanpassen.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@DeNoorddam.com
Logo:

logo van de noorddam


Meer over deze site
Deze site is gemaakt met WordPress.com, wordpress heeft zijn eigen beleid welke te lezen is op Terms of Service — WordPress.com

Wij gebruiken het WordPress thema: Holiday Cottage by Lumber Themes

Binnen WordPress maken wij o.a. gebruik van WOOCOMMERCE (mogelijk in de toekomst) en Jetpack deze plugins zijn van Automattic Inc.

De inhoud is opgebouwd met Elementor. Wij gebruiken ook nog losse plugin’s.

Wij gebruiken diverse (gratis) stockfotos waar wij deze vandaan hebben gehaald er van wie het intellectueel eigendom is te vinden bij de stockfoto.

Waar mogelijk vermelden wij waar gegevens vandaan komen en wie verantwoordelijk is wanneer er doorgeklikt wordt op een link. Wij zijn geen bedrijf maar, een stichting. Deze website wordt onderhouden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben niet direct alle kennis om een website te bouwen en te onderhouden. Mocht je zaken tegenkomen die onjuist of onrechtmatig zijn. neem dan contact met ons op en dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk recht zetten.

Affiliate Disclaimer
Disclaimer voor deze Website Stichting de Noorddam, toegankelijk vanuit http://deNoorddam.nl,

Stichting de Noorddam, verleent u hierbij toegang tot de Website Stichting de Noorddam en nodigt u uit om kennis op te doen over het dorpshuis, het dorp en de omgeving en gebruik te maken van een mogelijkheid die de site u bied.

Stichting de Noorddam behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Stichting de Noorddam is geen winkel en houd zich dan ook niet bezig met verkopen van producten. Wij hebben ook geen voorraad en houden ons ook niet bezig met Dropshipping of de verkoop van Dropshipping -producten.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting de Noorddam spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De website is gebaseerd op de mening en de kijk op producten vanuit een individu. Kennis en ervaring kan wijzigen of groeien. Op de website aangeboden materialen of informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting de Noorddam.

Voor specifieke prijzen en andere informatie over diensten (of producten) op de website geldt een voorbehoud van wijziging bij de leverende partij en kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Stichting de Noorddam of natuurlijke personen betrokken bij Stichting de Noorddam.

Op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derde kan Stichting de Noorddam nimmer aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting de Noorddam. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in de regeling van dwingend recht (zoals citaatrecht)  mits deze specifiek benoemd zijn op de website of bij de Stock-fotos.

Voor alle materialen op deze site ongeacht intellectueel eigendom geldt dat Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet is toegestaan mits dit nadrukkelijk en specifiek is aangegeven. Voor gebruik van materialen dient vooraf schriftelijk (info@deNoorddam.nl) toestemming gevraagd te worden aan Stichting de Noorddam.

Overige
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Kijk dan ook regelmatig of er wijzigingen zijn in het site beleid .

Supervisor autoriteit (AVG)

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Telefoon: +31 70 888 8500

===========

Privacy mededeling evenementen

Tijdens activiteiten georganiseerd door stichting Dorpshuis de Noorddam kunnen mogelijk foto’s en video opnames worden gemaakt voor zowel privé gebruik als ten behoeve van PR doeleinden o.a. publicaties op onze website, onze facebookpagina en in pers publicaties.

In het kader van nieuwe privacywetgeving willen wij hier u nadrukkelijk op wijzen. Door deel te nemen aan deze activiteiten geeft u aan hier geen bezwaar tegen te hebben.

Mochten er na plaatsing toch bezwaren zijn dan zullen wij op verzoek maatregelen nemen om de publicatie aan te passen of te verwijderen. Verzoeken naar info@denoorddam.nl of via een reactie op de site. Foto’s van kinderen onder de 16 jaar worden op verzoek altijd verwijderd.

Heeft u zelf foto’s genomen die u graag wilt delen met stichting de Noorddam voor publicatie? Mail deze dan naar Info@denoorddam.nl met het delen van deze foto’s of video opnames geeft u ons toestemming voor het gebruik en her publiceren op bovengenoemde mediakanalen.