Coronaprotocol van Dorpshuis De Noorddam te Westknollendam

Coronaprotocol van Dorpshuis De Noorddam te Westknollendam

Op 1 juni 2020 mogen de buurthuizen in Zaanstad weer open. Voorwaarden zijn:

–           Als de locatie het toelaat, maximaal 100 bezoekers, exclusief medewerkers/vrijwilligers van ons buurthuis.

–           Toepassing van de 1,5 meter maatregel;

–           Werken op basis van afspraken met huurders;

–           Passende hygiënemaatregelen.

Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we het volgende protocol opgesteld:

Organisatie:

1.         Ons dorpshuis is weer open zoals voor de intelligente lockdown.

2.         De corona-verantwoordelijke, aangewezen door de hurende organisatie, zal voorafgaand aan het bezoek van de groepsleden aan het dorpshuis van de groepsleden een check doen van hun gezondheid.

Gezondheidscheck       Alleen bezoekers die zelf geen klachten zeggen te hebben en waarbij ook huisgenoten vrij zijn van klachten worden toegelaten.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C)

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidklachten.

3.         Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

4.         Hygiëneregels hangen bij de ingang van het buurthuis en worden binnen herhaald.

5.         Hygiëneregels voor bezoekers en gebruikers staan ook op de website/Facebook/flyer/mailing/etc.

6.         Bij binnenkomst moet iedereen zijn of haar handen desinfecteren met door het buurthuis beschikbaar gesteld materiaal. Bij de ingang is altijd desinfecterende gel aanwezig en in de toiletten is de mogelijkheid tot handenwassen en drogen met papieren handdoekjes.

7.         Iedereen heeft de mogelijkheid om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden door inrichting en routering (b.v. eenrichtingverkeer, looplijnen op de grond en vaste tafelopstellingen in de ruimtes).

8.         Plaats plastic schermen als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden.

9.         Ramen en deuren voor en na gebruik van een ruimte (zoveel als mogelijk) minimaal 15 minuten tegen elkaar openzetten (verhoging van de ventilatiehoeveelheid draagt in het algemeen bij tot het versneld afvoeren van lucht met virusdeeltjes).

10.       Laat, daar waar mogelijk, (binnen-)deuren zoveel mogelijk openstaan om handcontact te vermijden.

11.       Ons dorpshuis is open voor de volgende activiteiten: Biljarten, dansen met vaste partners, schilderen, keramiek… mbt biljarten geldt dat tijdens de sportbeoefening het landelijk sportprotocol van NOC*NSF gevolgd moet worden en tijden het biljarten het sport specifieke protocol Verantwoord biljarten.

12.       Ons buurthuis is niet open voor binnensportactiviteiten, waaronder pilates, yoga, en koersbal. Deze beweegactiviteiten mogen wel buiten worden georganiseerd op daartoe aangewezen plekken. Activiteiten waarbij materialen worden doorgegeven (o.a. kaartspelen, rummikub, sjoelen) zijn niet toegestaan.

13.       De volgende ruimten zijn beschikbaar: Grote Zaal (30 personen met toepassing van de 1,5 meter maatregel) Voorzaal (30 personen met toepassing van de 1,5 meter maatregel) Bij de entree hangt een plattegrond met het maximumaantal personen dat in de ruimten mag.

14.       Aan de bar wordt bediend en gelden de volgende regels:

–           Zitten is alleen op de 6 krukken toegestaan;

–           Het is niet toegestaan om bij de bar te staan;

–           Ook aan de bar geldt de 1,5 meter maatregel.

–           Er komt niemand anders dan de bardienst achter de bar;

–           Bardienst zet de consumptie op de bar en de bezoekers pakken zelf de bestelling;

–           Bier, wijn en frisdrank, worden in plastic bekers geschonken;

–           De bezoeker gooit zelf zijn/haar beker in de vuilnisbak;

–           Koffie of thee wordt in een kopje/glas geschonken;

–           De bezoeker legt zelf het kopje in het vaatwasrek dat op de hoek van de bar staat;

–           Meubilair is aangepast neergezet: 2 stoelen per tafel, 6 barkrukken, 2 stoelen aan de hoge tafels en 3 stoelen om de ronde tafel middelste biljart weg. Het is niet toegestaan om deze opstelling te wijzigen.

15.       Door wisselende begin en – eindtijden van activiteiten komen groepen elkaar niet tegen.

16.       Bij het maken van een reservering wordt ons coronaprotocol en een huurcontract toegestuurd. Het huurcontract heeft een corona-aanhangsel waarin de huurder verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de 1,5 meter regeling en de hygiëneregels en moet getekend worden teruggestuurd.

17.       Hurende organisaties wijzen uit de groepsleden een corona-verantwoordelijke aan.

18.       De organisatie die de ruimte huurt is binnen de gehuurde ruimte verantwoordelijk voor de toepassing van de hygiënemaatregelen.

19.       Bij twijfel over de gezondheidstoestand van een bezoeker is ons dorpshuis gerechtigd de betreffende persoon de toegang te weigeren.

20.       Algemene ruimtes worden regelmatig extra goed schoongemaakt.

21.       Contactoppervlakken zoals deurklinken, schakelaars en tafels worden meerdere keren per dag en altijd na het gebruik van een ruimte schoon gemaakt.

22.       Vrijwilligers krijgen een uitgebreide schriftelijke instructie over de wijze waarop het protocol moet worden uitgevoerd.

23.       Bestuur en medewerkers houden de naleving van de afspraken constant in de gaten en passen die zo nodig aan.

Bezoekers

1.         Alleen bezoekers die zelf geen klachten zeggen te hebben en waarbij ook huisgenoten vrij zijn van klachten worden toegelaten.

2.         Groepen komen alleen op afspraak. De corona-verantwoordelijke van de groep doet de gezondheidscheck.

3.         Kom op de afgesproken tijd, zeker niet te vroeg, maar ook niet te laat.

4.         Na het schoonmaken van de handen gaat de groep direct met het corona-verantwoordelijk groepslid naar de betreffende ruimte. De locaties van de ruimtes staan duidelijk aangegeven, evenals eventuele (verplichte) looprichtingen.

5.         Maak bij binnenkomst van ons dorpshuis je handen schoon met de klaarstaande daarvoor bestemde middelen.

6.         De kapstokken zijn niet beschikbaar. Jassen worden over de stoel gehangen en tassen houd je bij je.

7.         Houd steeds 1,5 meter afstand en schud geen handen.

8.         Probeer onze toiletten te vermijden. Ga voorafgaand aan het bezoek aan ons buurthuis thuis naar het toilet.

9.         Per toiletblok mag maar 1 persoon gebruik maken van het toilet. Na gebruik de toiletbril zelf met een desinfecterend doekje of gel schoonmaken.

10.       De huurder van een ruimte zorgt er zelf voor dat het benodigd lesmateriaal voorafgaand aan de cursus schoon klaarligt in de betreffende ruimte. En dat na afloop de gebruikte materialen eerst gereinigd worden en daarna weer teruggelegd.

11.       Er zijn geen pauzes buiten de gehuurde ruimte toegestaan.

Consumpties kunnen centraal aan de bar worden besteld en meegenomen naar de ruimte.

12.       Indien relevant: betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). Wanneer je alleen contant kunt betalen doe dat dan gepast.

13.       Als kinderen jonger dan 4 jaar of bezoekers met een beperking ondersteuning nodig hebben, wordt 1 begeleider toegelaten. De begeleider telt mee voor het maximum van 30 bezoekers. 

14.       Binnen gehuurde ruimtes kunnen extra maatregelen gelden. Bijvoorbeeld als de huurder een contactberoep uitoefent. Dergelijke maatregelen mogen niet strijdig zijn met dit protocol.

15.       Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen wordt men verzocht het pand te verlaten.

16.       Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de maatregelen en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.

17.       Ons dorpsthuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van dit protocol.

Vrijwilligers:

1.         De hygiëneregels voor bezoekers gelden ook voor de vrijwilligers.

2.         Houd 1,5 meter afstand van elkaar en zorg voor 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Schud geen handen.

3.         Verwijs bij het maken van een afspraak met een huurder naar dit coronaprotocol en de coronabijlage bij het huurcontract. 

4.         Vrijwilligers ontvangen de corona-verantwoordelijken aan de deur. 

5.         Waar nodig wordt voor vrijwilligers gezorgd voor beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.

6.         Er is gekozen om geen scherm bij de bar te plaatsen omdat hier de afstand van 1,5 tussen de persoon voor de bar en achter de bar mogelijk is.

7.         Houd werkmaterialen en gereedschap schoon.

8.         Regelmatig handdoeken, theedoeken en vaatdoekjes verschonen.

9.         Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.

10.       Was je handen regelmatig, volgens de instructie RIVM. In ieder geval telkens bij binnenkomst in ons buurthuis, voor het eten, na toiletbezoek en na het schoonmaken.

11.       Gebruik alleen papieren handdoekjes en eenmalig.

12.       Hoest en nies in de ellenboog en neem papieren zakdoekjes mee van huis.

Datum:

Naam:

Functie:

Ondertekening: