Beste kinderen en ouders van de kinderen uit westknollendam en van brokking (tussen de 0 en 12 jaar),

Het Sintcomitè van Westknollendam hebben hun uiterste best gedaan om alle kinderen te bereiken. Met het verzoek om een briefje met hun naam, adres, leeftijd en eventueel een mooie tekening in te leveren in de sint bus bij het dorpshuis de Noorddam.

Om teleurstellingen te voorkomen nogmaals het verzoek om de gegevens in te leveren.

Een briefje met naam, adres en leeftijd is voldoende.

Graag voor 15 november in leveren. Hierna redden de pieten het niet meer om nog het boek te controleren en cadeautjes te halen. Dat zou erg jammer zijn.

Met vriendelijke groet,

Sint